tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Uchwały i zarządzenia

 

 

Zmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 30 000 euro netto

 

Zarządzenie Nr ZK-O.021.6.2017 z dnia 3 lipca 2017 roku Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto

 

Zarządzenie Nr ZK-O.021.4.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro netto

 

Zarządzenie Nr ZK-O.021.3.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie wprowadzenia
w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim, Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Uchwała NR ZO.XXVII.0007.201.2012

 

Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr LIV.310/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8.11.2008r. w sprawie zatwierdzenie statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.

Uchwała NR LIV/310/2010

 

Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała nr ZK.XXIII.0007.222.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała nr ZK.XI.0007.107.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Dopłata do stawki ceny za ścieki dla gospodarstw domowych

 

Uchwała nr ZK.XLIX.0007.393.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłata do stawki ceny za wodę dla gospodarstw domowych

 

Uchwała nr ZK.XLIX.0007.392.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała nr ZK.XLIX.0007.391.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie (załącznik 2)

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie (załącznik 1)

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

 

Zarządzenie Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Cennik usług wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2014

 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim Nr ZK-O.021.3.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług wodociągowych i kanalizacyjnych

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała ZK.XXXVIII.0007.287.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Cennik usług wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2012

 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim Nr 15/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług wodociągowych i kanalizacyjnych

Dopłata do stawki ceny za ścieki dla gospodarstw domowych

 

Uchwała Nr FK. XV.0007.95.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłata do stawki ceny za wodę dla gospodarstw domowych

 

Uchwała Nr FK.XV.0007.94.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała ZK.XV.0007.93.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Zatwierdzenie Statutu Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

 

Uchwała Nr LIV/310/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia statut samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Zmiana Uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

 

Uchwała Nr LIV/309/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/116/2008 roku, w sprawie utworzenia Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Dopłata do stawki ceny za ścieki dla gospodarstw domowych

 

Uchwała Nr XLIX/251/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłata do stawki ceny za wodę dla gospodarstw domowych

 

Uchwała Nr XLIX/150/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała Nr XLIX/246/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

Cennik usług wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2010

 

Zarządzenia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim Nr 1/ 10 z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług wodociągowych i kanalizacyjnych

Zmiana Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

 

Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 29.04.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 87/2009 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 04.09.2009 w sprawie Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie (załącznik 2)

 

Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 04.09.2009 roku w sprawie: Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie (załącznik 1)

 

Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 04.09.2009 roku w sprawie: Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Utworzenie Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

 

Uchwała Nr XXVIII/116/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim. Uchwała zawiera Statut Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim