tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W celu skorzystania z ESP Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP.
• posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Adres skrytki ePUAP to: /ZKDebeWielkie/SkrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZKDebeWielkie

Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję na przedmiotowy adres skrytki lub korzystając z podanego linku. W celu wysłania korespondencji należy skorzystać ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Najnowsze usługi centralne>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępna jest pod adresem:

http://epuap.gov.pl/

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne- t.j. Dz.U. 2020 poz. 346 z późn. zm.).