tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Regulamin

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Dębe Wielkie

 

-Uchwała Nr ZK.XXXII.0007.302.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 września 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Dębe Wielkie;

-Uchwała Nr ZK.XXXIII.0007.316.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie.