tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Kontakt

 

 

 


ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM

UL. ZIELONA 3

05-311 DĘBE WIELKIENIP 822-22-78-065

REGON 141682562RACHUNEK BANKOWY:

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM O/DĘBE WIELKIE

08 9226 0005 0001 5004 2000 0010


DANE DO FAKTURY:

Płatnik:
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
ul . Zielona 3
05-311 Dębe Wielkie

Nabywca:
Gmina Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie
NIP 822-21-46-636
(ewentualnie: dotyczy Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim)


E-MAIL:

sekretariat@zk.debewielkie.com


TELEFONY:

25-749-70-01

25-749-70-02

fax 25-749-70-03

Telefon alarmowy : 723-262-797 (czynny 24h
do zgłoszeń w sprawach pilnych np. wycieki, awarie na sieci itp.)


GODZINY PRACY:

poniedziałek - środa 8.00-16.00

czwartek 8.00-18.00

piątek 8.00-14.00


PRACOWNICY ZAKŁADU KOMUNALNEGO:

BIURO

Dyrektor- inż. Grażyna Pechcin, tel. (25) 749-70-01/02, e-mail: g.pechcin@zk.debewielkie.com

Główny Księgowy - mgr Katarzyna Wierzbicka, tel. (25) 749-70-01/02 wew. 14,
e-mail: k.wierzbicka@zk.debewielkie.com

Inspektor - Lidia Bielawska, tel. (25) 749-70-01/02 wew. 11,
e-mail: l.bielawska@zk.debewielkie.com

Inspektor - mgr Joanna Wróbel, tel. (25) 749-70-01/02 wew. 13,
e-mail: j.wrobel@zk.debewielkie.com

Podinspektor - inż. Karolina Mikołajczewska, tel. (25) 749-70-01/02 wew. 12, e-mail: k.mikolajczewska@zk.debewielkie.com

Starszy referent- Dorota Wróblewska, tel. (25) 749-70-01/02 wew. 16,
e-mail: d.wroblewska@zk.debewielkie.com

TEREN

e-mail: techniczny@zk.debewielkie.com

Konserwator maszyn i urządzeń - Piotr Jęda

Konserwator maszyn i urządzeń - Bogdan Wróbel

Konserwator maszyn i urządzeń - Adam Kubuj

Inkasent- Marcin Przyborowski

Konserwator elektryk- Jerzy Podobas


LOKALIZACJA: