tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Olesin

12.09.2019 r

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Olesin przy ulicy Brukowej (odcinek od ul. Pałacowej w kierunku budowanej autostrady), że w dniu 13.09.2019 roku (piątek) prowadzone będą prace polegające na przebudowie sieci wodociągowej związanej z budową autostrady.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Olesin

09.09.2019 r.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Olesin przy ulicy Ogrodowej i Staropolskiej (odcinek od ul. Ogrodowej w kierunku miejscowości Halinów), że w dniu 10.09.2019 roku (wtorek) prowadzone będą prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Olesin

06.09.2019

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Olesin przy ulicy Ogrodowej i Staropolskiej (odcinek od ul. Ogrodowej w kierunku miejscowości Halinów), że w dniu 07.09.2019 roku (sobota) prowadzone będą prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii.

Poprawa jakości wody z wodociągu gminnego

03.09.2019

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w wyniku podjętych działań naprawczych przywrócono odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej wodociągiem gminnym do miejscowości Górki.

Badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 28.08.2019 roku wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

Nawigacja: aktualności 5 do 8 z 879

<<poprzednia stronanastępna strona>>